Reglament

Participar al circuit implicarà l’acceptació tant de la normativa específica de cada prova com la de la pròpia copa.

 

Proves puntuables

 

1. Les proves que conformaran la Copa Osoning Trail Run són les següents:

 

 

 

 

 

 

Participació i puntuació

 

2. Es consideren participants a la Copa Osoning Trail Run aquells corredors que hagin finalitzat un mínim de quatre proves de la competició.

 

3. Hi ha tres classificacions:

 

 

- Individual

 

 

- Individual

 

 

- Grupal Mixta

 

 

4. S’obtenen els punts de la següent manera:

 

- Pel sol fet de participar i acabar a cada prova es reparteixen punts en funció de la distància i el desnivell positiu de cada recorregut. A major dificultat, més nombre de punts en joc.

 

 

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL

 

6. A la classificació general hi constaran els punts de les quatre proves en les quals els participants han tingut millor puntuació, per exemple:

- Prova 1 = 50p

- Prova 2 = 70p

- Prova 3 = 15p

- Prova 4 = 110p

- Prova 5 = 12p

 

En aquest cas es sumarien les puntuacions de les proves 1, 2, 3 i 4.

 

7. Només la finalització de les proves permetrà al participant obtenir la puntuació.

 

8. En el cas que hi hagi un empat final a la classificació general el desempat dependrà del temps total de les tres proves que el participant hagi puntuat.

 

 

CLASSIFICACIÓ COL·LECTIVA

 

11. Es consideren participants a la Copa Osoning Trail Run per equips tots aquells grups/clubs que participen amb un mínim de 4 persones per trail i en un mínim de 4 dels 5 esdeveniments de la copa.

 

12. Aquestes persones poden ser diferents a cada esdeveniment sempre i quan a les inscripcions hi consti que pertanyen al mateix equip/club.

 

13. L’equip o club no ha d’estar registrat a cap federació. Es pot crear per participar a la copa Osoning.

 

14. La classificació de la copa per equips serà el resultat de la suma dels punts individuals obtinguts en cadascuna de les proves. Aquests seran obtinguts seguint el patró de la classificació individual:

 

- Els quatre membres de l’equip que puntuïn més constaran a la classificació per equips d’aquell esdeveniment.

- Les quatre curses en les quals l’equip obtingui millor puntuació seran les úniques valorades a la classificació general final.

- L’equip pot canviar els seus participants en totes i cada una de les proves

- Si hi ha més de quatre membres de l’equip que finalitzen una prova amb la mateixa puntuació es tindrà en compte els punts i el temps dels quatre millors classificats.

 

15. En el cas que hi hagi un empat de punts final a la classificació general el desempat dependrà de la suma dels temps totals dels quatre millors atletes, de les quatre proves que l’equip hagi puntuat.

 

* Les proves no considerades en el quadre següent no puntuaran per la classificació general de la I Copa Osoning Trail Run

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidents i incidents

 

16. Osoning no serà responsable dels accidents i altres perjudicis que la participació a les proves pugui ocasionar als inscrits.

 

17. En cas d’accident s’haurà de seguir el protocol marcat per l’organitzador de cada esdeveniment.

 

Premis

 

18. Només podran accedir als premis els participants que hagin finalitzat un mínim de quatre proves , per tant, aquesta serà la condició indispensable per entrar a formar part de la classificació general de la lliga.

 

 

19. Per poder optar als premis s’haurà de contestar l’enquesta de satisfacció i impacte econòmic que s’envia en finalitzar cada prova.

 

 

Els premis de la Copa Osoning Trail Run seran els següents:

 

• 3 Primers classificats categoria masculina: Inscripció gratuïta per la Copa Osoning Trail Run 2021 i pack d’experiències Osoning.

• 3 Primers classificats categoria femenina: Inscripció gratuïta per la Copa Osoning Trail Run 2021 i pack d’experiències Osoning.

• Els participants de l’equip guanyador, que seran tots aquells que la seva puntuació i temps s’hagin tingut en compte per la classificació general, rebran una experiència a Osona.

• Tots els participants que completin 4 dels 5 trails rebran una obsequi exclusiu de la Copa Osoning Trail Run.

 

Drets d’imatge

 

20. Osoning podrà utilitzar les imatges proporcionades per les curses que conformen la lliga amb la finalitat de fer promoció de la lliga a través dels seus canals de comunicació, tant digitals com analògics.

 

Protecció de dades

 

21. Osoning podrà utilitzar les dades de les inscripcions facilitades pels organitzadors amb la finalitat d’analitzar el grau de satisfacció dels participants i l’impacte econòmic que es genera al territori.

 

22. Osoning podrà utilitzar els correus electrònics dels participants que ho autoritzin amb finalitats comercials i promocionals, tant per temes relatius a la lliga de trail running com per enviar informació de rutes, consells d’entrenament, continguts vinculats a les proves i ofertes especials.

 

23. Totes les dades proporcionades a Osoning seran tractades pel Consell Esportiu d’Osona, amb NIF G-08934754, domiciliat a Vic (08500), Carrer de la Fura, s/n – Mas Osona i adreça electrònica ceosona@ceosona.com.

Reglament de les curses